پانزدهیمن جشنواره فنی رسانه ملی در حالی به کار خود پایان داد که صدا و سیمای خراسان رضوی در ۱۵ بخش حایز کسب رتبه برتر گردید.

عناوین ویژه در حوزه های فنی شامل تندیس مرکز برتر جشنواره، تندیس برتر واحد ساختمان و تاسیسات مراکز، تندیس برتر واحد انفورماتیک مراکز، تندیس برتر واحد ارتباطات زمینی مراکز، معاون فنی برگزیده مراکز، مدیریت برگزیده پشتیبانی فنی مراکز، مدیریت برگزیده ارتباطات زمینی مراکز، مدیریت برگزیده انفورماتیک مراکز، مدیریت برگزیده فرستنده های رادیویی مراکز، مدیریت برگزیده تاسیسات مراکز، ایستگاه برگزیده رادیویی تایباد، طرح برگزیده تاسیسات مراکز ، طرح برگزیده حوزه پشتیبانی فنی مراکز، دو مقاله برگزیده پشتیبانی فنی مراکز از محجوبه باغبان و مجید ساقی و مطهره پاکزاد و مقاله برگزیده فرستنده های تلویزیونی مراکز، نوشته حسین اکبرپور است.

انتهای پیام/