به گزارش پارس نیوز، 

فرهاد حسن زاده نویسنده در خصوص کتاب جدیدش گفت: هم اکنون سه کتاب جدید در انتشارات پلک در دست انتشار دارم که قرار است تا عید منتشر شود؛ یکی از این کتاب‌ها رمانی روانشناسی با نام «من عوضی به دنیا آمدم» است.

وی با اشاره به کتاب دیگر خود با عنوان «سایه ات را گم نکن» بیان کرد: کتابم با عنوان «سایه ات را گم نکن» هم مانند کتاب «من عوضی به دنیا آمدم» قرار است تا عید در انتشارات پلک چاپ شود.

این نویسنده ادامه داد:این کتاب هم درون مایه‌ای روانشناسی دارد و در آن درباره «متافیزیک» صحبت می‌کنم.

 حسن زاده با بیان اینکه «استفاده از معیار‌های درونی» کتاب دیگری است که تا عید منتشر می‌شود، گفت:این کتاب را هم مانند سایر آثارم، انتشارات پلک چاپ می‌کند. در این کتاب به موضوع خودشناسی پرداخته ام.