به گزارش پارس نیوز، 

۲۸ آبان روابط عمومی سیما فیلم در خبری اعلام کرد مدیر گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان تغییر کرد. در این خبر آمده بود: «پس از اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سازمان صدا و سیما، مهدی روشن روان که تصدی اداره گروه فیلم و سریال مرکز سیما را به عهده داشت، جای خود را به غلامرضا الماسی داد.»

پس از انتشار این خبر، مهدی روشن روان با مهر مطرح کرد که هنوز بازنشسته نشده و سه سال تا زمان بازنشستگی وقت دارد.

وی اعلام کرد: «من هنوز بازنشست نشده ام و سه سال از خدمتم باقی مانده است. به دلیل دریافت حکم انفصال از مشاغل حساس درخواست بازنشستگی پیش از موعد داده ام که هنوز کارهای اداری آن انجام نشده است.»