به گزارش پارس نیوز، 

سید حمید شریفی دبیر هنری هفتمین جشنواره «هنر جوان»، داوران بخش طراحی این رویداد تجسمی را منصوب کرد.

حبیب الله صادقی، کاظم چلیپا و حسن یاقوتی داوری بخش طراحی این رویداد حوزه تجسمی را برعهده گرفتند.

جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان» دی ماه امسال برگزار می‌شود.