به گزارش پارس نیوز، 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیلم در این آیین گفت: اهدای کتاب تا پایان هفته کتاب خوانی در مدارس و ادارات این شهرستان انجام می شود.
زهره محنایی افزود: مدارسی که امسال توانستند کتابخانه مدرسه خود را فعال و برنامه های مختلفی برای ترویج کتاب خوانی انجام دهند در اولویت قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقای آن مستلزم ایجاد انگیزه و تهیه منابع مطالعاتی است، گفت: یکی از راه ها و ایده هایی که می تواند تاثیر بسزایی در گسترش و ارتقای سطح فرهنگ مطالعه در جامعه داشته باشد، اهدای کتاب است.
محنایی اظهارداشت: راهکارهای مطلوبی در زمینه ترویج کتاب خوانی در این شهرستان صورت گرفت که اجرای طرح اهدای کتاب و راه اندازی طرح باشگاه های کتاب خوانی از جمله آنها برای آشنایی بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان در این زمینه است.
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی دیلم گفت: آحاد جامعه با ارایه راهکارها و پیشنهاد و ایده های مختلف، در ترویج فرهنگ کتاب خوانی مشارکت کنند.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.
6164/6043