به گزارش پارس نیوز، 

نخستین همایش «برندسازی شخصی» با حضور و تدریس دکتر شهریار شفیعی، توسط آکادمی برند ایران در تاریخ های پنجشنبه 8 و جمعه 9 آذر ماه از ساعت 8:30 الی 17:30 با هدف پیرایه زدایی از حوزه برندسازی شخصی، کمک به توسعه فردی نخبگان ایرانی، ایجاد توانایی همراستاسازی برند شخصی صاحبان کسب و کار با برند محصولات و یا سازمان خود، و توانمندسازی نخبگان ایرانی در سطح بین المللی به منظور نام آورتر شدن ایران زمین برگزار می‌شود.

1541922199509_4-2

محورها و عناوین آموزشی این همایش عبارتند از:

·         نقاط تشابه و تفاوت برندسازی شخصی و برندسازی افراد

·         ویژگی های برندسازی شخصی

·         ارکان و ابعاد برندسازی شخصی

·         مراحل گام به گام در برندسازی شخصی

·         مدل های برندسازی شخصی

·         معرفی ابزارهای برندسازی شخصی

·         مرور چند مورد کاوی در خصوص برندسازی شخصی

·         برندهای شخصی در فضای مجازی

·         سخنرانی و انتقال تجربه چند تن از برندهای شخصی ایران

·         کار عملی در حوزه برندسازی شخصی

·         سنجش شایستگی طرح های عملی ارائه شده در کارگاه

IMG_20181111_112738_770