به گزارش پارس شنیده‌ها حاکی از پایان یافتن مأموریت آیت الله اعرافی در جامعة المصطفی خبر می‌دهد.

در سال ۱۳۸۱ آیت الله اعرافی از سوی رهبر انقلاب به ریاست مرکز جهانی علوم اسلامی منصوب شد. ایشان برنامه‌ای برای اداره این مرکز و اهداف بلندمدت آن ارایه کرد که تشکیل جامعة المصطفی براساس آن برنامه و ترکیبی از سازمان مدارس و حوزه‌های خارج از کشور و مرکز جهانی علوم اسلامی است. در ۱۷ فروردین ۱۳۸۷ آیت الله خامنه ای در پیامی جامعه المصطفی را به جای مرکز جهانی علوم اسلامی، تأسیس کرد. آیت الله اعرافی از همان آغاز به کار این مؤسسه در سال ۱۳۸۷ ریاست آن را بر عهده داشته‌است.

در اوایل امسال احتمال انتصاب آیت الله اعرافی به ریاست قوه قضائیه داده می‌شد و شاید همین جابه جایی این صحت این احتمال را قوت ببخشد.

از آیت الله عباسی به عنوان گزینه احتمالی ریاست جامعه المصطفی نام برده می شود.