به گزارش پارس نیوز، 

بنا بر این گزارش، در همین راستا با اعلام بازنشستگی «غلامرضا مظاهری» مدیرکل مالی و اداری معاونت سیما، «محمود اسلامی» با حکم «احمد شهریاری» معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صداوسیما، به این سمت منصوب شد. 

بنا بر این گزارش، در این حکم خطاب به اسلامی آمده است: با توجه به جایگاه و نقش خطیر آن اداره کل، انتظار می‌رود برای تحقق اهداف و مأموریت‌های مرتبط در آن حوزه، برنامه‌های مناسب و مطلوبی تدوین و اجرا کرده و به موارد زیر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشید.

-تلاش برای اجرای کارآمد همه فعالیت‌ها و امور مربوطه آن معاونت مبتنی بر کارشناسی دقیق و عالمانه توأم با نظارت مستمر و اثربخش.

-شناسایی و برآورد دقیق منابع مالی و بودجه آن معاونت و توزیع مناسب و قانونمند آنها. 

-توسعه و بروز رسانی سیستم‌های جامع اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و عملکرد حوزه سیما. 

-همکاری دقیق و منظم با مرکز سرمایه انسانی و سایر ادارات کل این حوزه برای توسعه و بروزرسانی سیستم‌های جامع اطلاعاتی در زمینه‌های گوناگون اداری و نیروی انسانی.

-رعایت اصول بهره‌وری و صرفه‌جویی در زمینه‌های مختلف مالی و اداری برای دتسیابی به اهداف سازمانی.

-رعایت انضباط مالی بر مبنای قوانین و مقررات و نظارت موثر بر هزینه‌ها با توجه به چارچوب‌های این معاونت.

-هماهنگی‌های لازم با معاون محترم سیما و همکاری با سایر مدیران آن حوزه و همچنین ادارات کل این معاونت. 

-همکاری دقیق با اداره کل بازرگانی برای سازماندهی جذب منابع برون از سازمان و درآمدزایی در قالب برنامه‌های مشارکتی در حوزه وظایف آن معاونت بر اساس ضوابط و مقررات.

-ایجاد سازوکار هماهنگ و مدیریت شده فیمابین همه شبکه‌ها و ستاد معوانت سیما برای جذب منابع بیرون از سازمان در قالب برنامه‌های مشارکتی و تبلیغات درون برنامه‌ای بر اساس ضوابط و مقررات.

انتهای پیام/