به گزارش پارس نیوز، 

نسیم ادبی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

حال خراب حضرت پاییز مال من

شان نزول سوره باران ،بنام تو

تنها نه من بنام تو ،آذر بجان شدم

دلتنگی دقایق آبان ،بنام تو...

 

اینستا

 
 


انتهای پیام/