به گزارش پارس نیوز، 

سیدعلی حسینی موسویاظهار کرد: بستان‌آباد دیار شهریار بوده و او در مجموعه «حیدر بابا» که به زبان‌های مختلف ترجمه شده، به بستان‌آباد و روستاهای آن اشاره کرده است.

او در ادامه گفت: طرح هادی روستای خشکناب (زادگاه پدری شهریار) با گرایش گردشگری اجرا شده و مشکل آب این روستا برطرف شده و حل مشکل راه نیز با هدف بوم‌گردی در دست اجراست.

شهرستان بستان‌آباد در 55 کیلومتری تبریز واقع شده است و با وسعتی بالغ بر 2795 کیلومتر، حدود 94 هزار و 769 نفر جمعیت دارد که 74 درصد ساکن روستاها و 26 درصد ساکن شهر هستند. این شهرستان از دو بخش مرکزی با پنج دهستان و بخش تیکمه داش با چهار دهستان تشکیل شده است. بستان‌آباد 188 روستا و دو نقطه شهری دارد و از نظر مساحت، رتبه ششم استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.