به گزارش پارس نیوز، 

 در زیرنویس سریال «حوالی پاییز» اشتباه نوشتاری رخ داد. در نگارش زیرنویس‌، «میخوای» به اشتباه «میخای» نوشته شد.

سوتی سریال پُرحاشیه «حوالی پاییز»