به گزارش پارس نیوز، 

حمیدرضا قطبی نویسنده و کارگردان سینما؛ درباره آخرین وضعیت ساخت «قطار آن شب» گفت: تدوین این اثر به پایان رسیده اما بخش تروکاژ، صداگذاری و ساخت موسیقی آن ادامه دارد.

وی درخصوص علت زمانبر شدن مسائل فنی این اثر گفت: برای ما بحث کیفیت بیش از هرچیز در اولویت است و این موضوع تا رسیدن به نقطه و نسخه دلخواه ادامه دارد.