به گزارش پارس نیوز، 

«سمفونی کلاغ‌ها» عنوان اولین مجموعه شعر نسیم شاطرکریم است که در انتشارات مایا منتشر شد. شعرهای این مجموعه با نگرشی متفاوت و درون مایه‌ اجتماعی، عاشقانه، دغدغه‌های شهری و مسائل روزمره در قالب شعر سپید بلند سروده شده اند. اولین مجموعه شعر بودن دلیل بر تازه کار بودن صاحب اثر نیست. نسیم شاطرکریم سال های زیادی نوشته است اما همیشه برای تولد یک مجموعه شعر، حساسیت زیادى داشته است.

برای آگاهی بیشتر درباره مجموعه شعر « سمفونی کلاغ ها » با نسیم شاطر کریم گفتگو کردیم.وی درباره کتابش می گوید:شعرهای مجموعه شعرم را  با عنوان « سمفونی کلاغ ها» در قالب سپید سروده ام. شعرهای این مجموعه شعرم بیشتر محتوای عاشقانه و اجتماعی دارند و بیشتر شعرهای آن را درباره این مضوعات گفتم.

وی افزود: سال های زیادی است که به سرایش شعر می پردازم.شعرهای مجموعه شعر « سمفونی کلاغ ها » حاصل سرایش شعرم در دو سال آخر است.نمی توانم بگویم شعرهای این مجموعه شعرم به طور کامل  حاصل تجربه های شخصی ام بوده است.30 درصد این اشعار حاصل تجربه های شخصی ام و 70 درصد آن حاصل احساساتی است که آدم های اطرافم داشتند.بیشتر شعرهایم درباره احساسات آدم های اطرافم بود.مجموعه شعرم با عنوان سمفونی کلاغ ها را نشر مایا منتشر کرد.

در اینجا برشی را از شعر نسیم شاطر کریم در مجموعه شعر « سمفونی کلاغ ها » می اورم:

بوی دود می آمد

از خواب بیدار شدم

و دست که به لایش بردم

به دست های تو رسیدم

کبریت زده بودی

به بال هایم....

همانطور که در این شعر نسیم شاطر کریم می بینید شعر وی زبانی ساده و روان دارد.با زبانی روان و ساده مضمون خود را بیان می کند.وقتی مخاطب با شعرهای این مجموعه شعر رو به رو می شود هم از مطالعه کلمات آن لذت می برد هم با تامل به مضمون شعر می رسد.این نشان می دهد شعرهای نسیم شاطر کریم از نوع شعرهایی نیست که سطحی و سهل انگارانه سروده شده باشند و پختگی شاعر در سرایش شعر در پشت شعرهای این مجموعه شعر پنهان است.

انتهای پیام/