به گزارش پارس نیوز، 

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است عکس العمل عجیب دو خدمتکار یک رستوران آلمانی ایتالیایی را در پایتخت کشور اکراین در شهر کیف به تصویر می کشد. این دو خدمتکار مرد پس از آنکه با اعتراض دو مشتری زن مواجه شدند دست به اقدام عجیبی زدند.

در ویدئویی که توسط یکی از شاهدان عینی تهیه شده است این دو خدمتکار مرد را در حالی که با دو مشتری زن در حال جر و بحث هستند نشان می دهد. در این ویدئو صدای یک از مشتریان زن شنیده می شود که رو به خدمتکاران می گوید : " چرا من باید از این کیک لعنتی شما بخورم؟".

در پاسخ به این زن یکی از خدمتکاران مرد در حالی که کیک را در دست دارد ناگهان آن را به صورت این زن می کوبد. در ادامه در حالی که این زن از صندلی خود بلند می شود و درگیری شدت یافته، زن دیگر نوشیدنی خود را به سمت صورت خدمتکار پرتاب می کند. اما این کمدی به همین جا ختم نمی شود. در ادامه خدمتکار دیگر در حالی که کیک را از روی میز بر می دارد آن را به صورت این زن ( پرتاب کننده نوشیدنی) می کوبد.

در حالی که صورت هر دو مشتری پوشیده از کیک شده است آنها می گویند: " چه اتفاقی اینجا داره رخ می ده؟ " این در حالی بود که تمام اتفاقات توسط دوربین مدار بسته داخل رستوران در حال ضبط شدن بود.

سخنگوی رستوران در مورد این حادثه گفت: " رفتار مشتریان بسیار گستاخانه بود. خدمتکاران تحمل این گستاخی را نداشتند و کاری را انجام دادند که باید انجام می دادند. عامل این اتفاق این دو مشتری بودند و به همین علت خدمتکاران مورد تنبیه قرار نخواهند گرفت ."

 
 
 
 

انتهای پیام/