هومن سیدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

من انجام میدهم،

تو‌حرف میزنی،

تفاوت ما این است.

سکوت بهترین اتفاق بین ماست.

ه.س

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx