جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مصاحبه با سایت "اینساید ورلدفوتبال" گفت: با همکاری سران صندوق بین الماللی پول و بانک جهانی باید ساز و کاری اتخاذ کنیم تا ۲۵ میلیارد دلار از ۳ رقابت مهم لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و جام باشگاه‌های جهان ۲۵ میلیارد دلار درآمد به نفع فیفا مالیات اخذ شود.

رئیس فیفا درصدد مالیات بر درآمد 3 رقابت بین المللی

براساس این گزارش:جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مصاحبه با سایت "اینساید ورلدفوتبال" گفت: با همکاری سران صندوق بین الماللی پول و بانک جهانی باید ساز و کاری اتخاذ کنیم تا ۲۵ میلیارد دلار از ۳ رقابت مهم لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و جام باشگاه‌های جهان ۲۵ میلیارد دلار درآمد به نفع فیفا مالیات اخذ شود.

رئیس فیفا درصدد مالیات بر درآمد 3 رقابت بین المللی

براساس این گزارش: رئیس فیفا بر این باور است که باشگاه‌های اروپایی وآمریکایی درآمد‌های زیادی را از موفقیت در رقابت‌های اروپایی وجهانی کسب می‌کنند وبا وجود تحمیل هزینه‌های زیاد براین سازمان درصدی را از این درآمد‌ها نمی‌پردازند.

 

 

انتهای پیام/