ریحانه پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

زندگی گاهی شرایطی سخت و پیچیده را در مقابل ما قرار میدهد. با این حقیقت مبارزه نکنیم: در زندگی لحظاتی دردناک وجود دارد که برای مدتی نمیدانیم چطور باید تصمیم بگیریم و رفتار کنیم.

‌‎در این شرایط به خودمان زمان دهیم که ندانیم و نتوانیم کاری انجام دهیم، کمی که صبور باشیم درد کمتر میشود و ما دوباره به جریان زندگی برمیگردیم.

‌‎گاهی دانستنِ اینکه «نمیتوانیم و نمیدانیم »، کمک بزرگی ست که دست از فشار برداریم! ‌‎ما میتوانیم گاهی ندانیم و نتوانیم!

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx

متن#پونه_مقیمی

عکس از سمیرا حسن پور