به گزارش پارس نیوز، 

 از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس،مصیب امیری افزود: هزار و 616 طرح این اداره کل، در حوزه ایجاد زیر ساختهای گردشگری، مرمت بناهای تاریخی و صنایع دستی با اعتباری بالغ بر 142 میلیارد تومان و پیش بینی ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 72 نفر، در طرح اشتغال فراگیر و توسعه پایدار روستایی توسط کمیته فنی اداره کار استان مصوب شده که 779 طرح مصوب تسهیلات خود را دریافت کرده اند.
وی به میزان تسهیلات پرداختی این طرح ها نیز اشاره و اظهارداشت: از مجموع 33 میلیارد و 580 میلیون تومان تسهیلات پرداختی، تسهیلات مورد نیاز 24 طرح در حوزه فراگیر با اعتبار هفت میلیارد و 894 میلیون تومان و مبلغ23 میلیارد و 153 میلیون تومان 755 طرح در حوزه روستایی پرداخت شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی بیان کرد:طرح های مصوب و دریافت کننده تسهیلات بخش فراگیر 150 فرصت شغلی و در بخش اشتغال پایدار روستایی هزار و 684 فرصت شغلی جدید در سطح استان فارس فراهم کرده است.
9873 /1876