به گزارش پارس نیوز، 

بهنام بانی با انتشار تصویری از خود در کنار آبشار نیاگارا، در اینستاگرام نوشت: «خوشبختی دیگران، هرگز کم نمی کند از خوشبختی تو ثروت آنان, هرگز کم نمی کند از رزق تو و صحت آنان ... هرگز نمی گیرد سلامتی تو را پس مهربان باش.. و آرزو کن برای دیگران ... آنچه را که آرزو می کنی برای خودت.»

بهنام بانی کنار آبشار نیاگارا

انتهای پیام/