یک عکس به تنهایی می‌تواند یک خرس معمولی را به یک ناجی یا یک شخصیت را به یک رقاص تبدیل کند. چند دهه پیش، مجسمه‌ها برای گرامیداشت افراد یا رویداد‌ها ساخته می‌شدند، اما امروزه در خیابان‌ها، ممکن است چیز‌هایی مثل مجسمه کبوتر یا یک خرس را ببینید. برخی افراد نمی‌توانند از کنار این مجسمه‌ها بدون گرفتن عکس بگذرند، اما تعداد کمی از آن‌ها عکس‌های جالب و خلاقانه‌ای می‌گیرند.

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

 

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

 

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

 

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

ژست‌های جالب و خلاقانه با مجسمه‌ها+عکس

 
 
انتهای پیام/