به گزارش پارس نیوز، 

چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ کشور، امروز ٢٥ مهر ماه با تایید فهرست شرکت های وارد کننده کاغذ برای معرفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

 در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی، جدول شرکت های مورد تایید وارد کننده کاغذ به شرح جدول زیر منتشر شد:

فهرست شرکت های وارد کننده کاغذ

انتهای پیام/