به گزارش پارس نیوز، 

هنر سرمایه خدادادی و ویژگی فطری هر انسانی است؛ شکوفایی این استعداد درونی منحصر به فرد است بطوریکه می گویند هنر موروثی است یعنی باید از پدر، مادر، خواهر، برادر و... منتقل شود اگرچه این ادعا تا حدودی درست است اما از قدیم گفته اند «خواستن توانستن است».

با اراده و پشتکار است که غیرممکن ها ممکن می شود، هنر به اوج شکوفایی می رسد و روشندلی که دیگران گمان می کنند جهان در دیده او تاریک است، تصاویری را خلق می کند که نه تنها نشانی از تاریکی ندارد بلکه بیش از هر هنرمند دیگری با رنگ ها مانوس است.

 

آثاری که با حس لامسه خلق شده اند

اثر نقاشی جرم برمبلیت نقاش آمریکایی

آثاری که با حس لامسه خلق شده اند

جرم برمبلیت: حس لامسه من در نقاشی هایم همانند چشم های یک هنرمند عمل می کند.

آثاری که با حس لامسه خلق شده اند

هارمونی رنگ ها اثر جرم برمبلیت ؛

جرم برمبلیت: تکنیک هایی که در نقاشی به کار می بردم دقت من را در کشیدن خطوط بالا می برد.

آثاری که با حس لامسه خلق شده اند

اثری دیگر از «پیت اکرت»

آثاری که با حس لامسه خلق شده اند

برندان پاتریک بینایی خود را در اثر عوارض فیبروز کیستیک از دست داد اما نقاشی را متوقف نکرد

 

انتهای پیام/