به گزارش پارس نیوز، 

با اتمام فیلمبرداری فاز اول «غلامرضا تختی» گروه برای ادامه ساخت این پروژه به کارگردانی بهرام توکلی در حالی آماده می‌شوند که اعلام شد امیر جدیدی که قرار بود در نقش تختی مقابل دوربین برود از این پروژه جدا شد.

 فیلمبرداری فاز اول «غلامرضا تختی» به پایان رسید. فاز نخست فیلم که مربوط به دوران کودکى غلامرضا تختی است، پس از20 روز در احمد آباد مستوفى به اتمام رسید.

غلامرضا تختی

غلامرضا تختی

همچنین مراحل تمرین کشتی و آمادگى جسمانى امیرجدیدى بازیگر نقش غلامرضا تختى به مدت شش ماه مستمرادامه داشت، اما به دلیل طولانى شدن آماده سازى دکورهاى فاز ٢و ٣که مربوط به نوجوانى و جوانى غلامرضا تختى است، تغییردر زمان بندى پروژه و از طرفى به علت حساسیت بسیار زیاد گریم بزرگسالی جهان پهلوان تختی که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از خارج از کشور داشت ،تست گریم به روزهای اخیر موکول شد.

بعد از‌ تست گریم گروه تولید و امیر جدیدی به این نتیجه رسیدند که امکان فیلمبردارى مبارزات کشتى جهان پهلوان تختى با این گریم سنگین امکان پذیر نیست.

بنابر اعلام سازندگان این اثر، امکان حذف این صحنه‌ها هم از فیلمنامه به هیچ وجه میسر نیست، با‌ طولانی شدن زمان پیش تولید و تولید و‌ داشتن تعهد از جانب آقاى جدیدی به پروژه های دیگر، با توافق کامل، همکاری ایشان با پروژه «غلامرضا تختی» قطع شد.

گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر دیگرى کار خود را از امروز مجدادا آغاز کرده است.


انتهای پیام/