به گزارش پارس نیوز، 

عکس های سلبریتی های زمانه ما در آخرین نیوز منتشر می شود تا مردم تفکر و ظاهر اینان را با آنچه که تصور دارند، مقایسه کنند. سلبریتی ها بدون توجه مردم نمی توانند سلبریتی بمانند لذا باید به عقاید و آیین ملت ایران احترام بگذارند و خطوط قرمز را رد نکنند.

 آیا این بازیگران مجبور هستند که عکس هایی را از خود منتشر کنند که در آن نشانه های زندگی به سبک غربی واضح هست؟!

اگر هم هر تفکر و منشی که دارید به کسی مربوط نیست اما حق ندارید با هرگونه تیپ و ظاهری که دوست دارید در جلوی دوربین هایی ظاهر شود که مردم آنها را می بینند.

 

انتهای پیام/