به گزارش پارس نیوز، 

« گاف » مجموعه شعر « بارما شریبی » است که در انتشارات مایا منتشر شد.این کتاب مجموعه شعرهای سپید کوتاه است در شعر های این مجموعه شعر فراز هایی شاعرانه دیده می شود در یک جا می گوید « شکستن/ صدا ندارد /لیوان شیشه ای/کولی متی ست/که بوی همه چیز می دهد/ دهانش. این ویژگی شاعرانگی در شعرهای بعد هم دیده می شود.برای مثال می گوید: «بهار/اگر قبله خوبی نبود/درخت/این همه بار نمی داد/مانده ام/پرتقال های خونی/آه چه کسی است / که تکه تکه پاییز را/ بالا اورده اند.

نیما معماریان، مدیر مسئول انتشارات مایا درباره « گاف » می گوید: مجموعه «گاف» هفتمین اثر بارما شریبى است، اشعار این مجموعه در قالب شعر سپید کوتاه با درون مایه ای اجتماعی و عاشقانه سروده شده اند.این مجموعه شعر که  در انتشارات مایا منتشر شده  ماحصل سال‌ها تلاش و تجربه بارما شریبی است از این رو امیدواریم مانند دو مجموعه پیشین این شاعر که در نشر مایا منتشر شده است، با استقبال مخاطبان ادبیات روبه رو شود.

بارما شریبی،شاعر مجموعه شعر« گاف» درباره کتابش بیان کرد: مجموعه شعر « گاف » در واقع در قالب 84 شعر عاشقانه و اجتماعی و حاصل دو سال کار است.در این مجموعه شعر سعی کردم مباحثی یا عنوان هایی دنبال شود که می تواند دغدغه و اشتباه بزرگ  هر آدمی در آن باشد.این مجموعه درباره گاف هایی است که هر کسی در زندگی اش می دهد.گاهی وی از روی شانس از این اشتباهات بزرگ به نتیجه ای مثبت رسیده یا باعث شده است عملکرد دیگری داشته باشد.

وی افزود: هر شعری در مجموعه شعر « گاف » یک زندگی متفاوتی را دنبال می کند.شعرها مجموعه تجربه های خودم است که به دست آورده ام.قالب شعرها سپید است همانطور که می دانید درباره تعریف شعر سپید هیچ گاه اتفاق  نظر خاصی وجود نداشته است.به دلیل اینکه خود شاملو هم نیامده است بگوید این تعریف و گفتار شعر سپید است از آنچه ماحصل تجربه شاعران بود تعریفی  است.در مواردی اختلاف نظر درباره تعریف شعر سپید وجود دارد.در واقع می توان گفت کتاب حاصل اتفاقاتی است که در 38،39 سال زندگی برایم اتفاق افتاد.بخشی از این اتفاقات ممکن است در زندگی دیگرانی که دیدم و  شاهدش هستم اتفاق افتاده باشد.

انتهای پیام/