به گزارش پارس نیوز، 

با بیان اینکه در صورت پرورش نسلی کتابخوان دیگر نگران آینده کشور نخواهیم بود خاطرنشان کرد: همه فعالیت های کتابداران در کتابخانه های عمومی سراسر گیلان مبتنی بر رسیدن به این هدف مهم است.
وی اظهار داشت: وضعیت کنونی کتاب و کتابخوانی استان شایسته مردم این سرزمین نیست و نیازمند حضور فرابخشی همه اقشار جامعه است و در این راستا توسعه فضای کتابخانه ای استان نیازمند حضور و گام های اساسی خیران و واقفان است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به خرید تجهیزات کتابخانه ای مناسب از محل اعتبارات اختصاص یافته گفت: در زمان حاضر استقبال از کتابخانه ها مطلوب است اما باید برای افزایش این میزان هم در ساخت کتابخانه و هم در حوزه تجهیز و تأمین منابع کتابخانه ای از ظرفیت خیران استفاده شود.
کرمی با تأکید براینکه باید برای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی پویش های مردمی تشکیل شود، ادامه داد: باید بخشی از امور مربوط به کتابخانه ها با استفاده از مشارکت های مردمی و خیران انجام شود.
وی با اشاره به تجربه موفق نقش آفرینی خیران در عرصه های مختلف مدرسه سازی و مسکن سازی، حضور دلسوزان و دغدغه مندان کتاب و کتابخوانی برای توسعه فضای کتابخانه ای را لازم دانست و از خیران و واقفان خواست در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
سرانه فضای مطالعه کتابخانه ای گیلان برای هر یکصد نفر، یک متر و 20 سانتی متر و در رشت تنها 84 سانتی متر مربع است؛ سرانه فضای مطالعه کتابخانه ای برای هر یکصد نفر در ایران، 2 متر مربع و مطابق استاندارد جهانی هشت متر مربع است که گیلان برای رسیدن به گزینه های یادشده، فاصله چشمگیری دارد.
استان گیلان هم اکنون دارای 107 باب کتابخانه عمومی در 16 شهرستان و میزبان بیش از 60 هزار نفر عضو فعال است.
1881 /6030