به گزارش پارس نیوز، 

فقیهه سلطانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: و اما... شب آخر کار من در سینمایى "یلدا" با یک گروه بسیار کار درست و دوست داشتنى.