به گزارش پارس نیوز، 

فیلم های سینمایی «هزار پا» و «مغزهای کوچک زنگ زده من» در صدر فروش فیلم های سینمایی این هفته هستند.

هزارپا در ۱۰۰ روز اکران؛ ۳۷ میلیارد و ۱۰۰میلیون

مغز‌های کوچک زنگ زده در ۱۶ روز اکران؛ ۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون

تنگه ابوقریب در ۶۵ روز اکران؛ ۵میلیارد و ۱۵۰میلیون

دم سرخ‌ها در ۷۲ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۹۵۰ میلیون

کاتیوشا در ۷۹ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون

خاله قورباغه در ۱۰۷ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۵۳۰میلیون

شعله‌ور در ۵۸ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۲۰ میلیون

هشتگ در ۱۶ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون

عرق سرد در ۱۶ روز اکران؛ ۹۰۰ میلیون

لازانیا در ۹ روز اکران؛ ۸۷۰ میلیون

لس آنجلس تهران در ۲ روز اکران؛ ۷۵۰میلیون

داش آکل در ۳۷ روز اکران؛ ۳۶۰میلیون

جاده قدیم در ۱۶ روز اکران؛ ۳۲۰ میلیون

سوفی و دیوانه در ۱۶ روز اکران؛ ۱۶۰ میلیون

ماهورا در ۹ روز اکران؛۸۵ میلیون

پیشونی سفید (۲) در ۲ روز اکران؛۶۵میلیون

یک کیلو و بیست و یک گرم در ۳۷ روز اکران؛۶۳ میلیون

چراغ‌های ناتمام در ۳۷ روز اکران؛۴۷ میلیون