به گزارش پارس نیوز، 

وقتی فیلم عاشقانه شروع شد من و رضا باهم جور شدیم. رفاقتمون خیلی طول کشید اما یه جایی گمش کردم،

انگار یکهو رفت

بعد دیگه فقط نگاهش می‌کردم

رضا مصائبش شیرین شد، با بچه‌های بد معاشرت کرد،

مَرهم بود، فِراری روند و خیلی کارای دیگه

من شده بودم طرفدار،

رضام شده بود ستاره

امروز بعد از ده سال رفتم بهش بگم که هنوز چقققدر طرفدارم و اون هنوز چقققدر ستاره‌س.