به گزارش پارس نیوز، 

حمید فرخ نژاد در واکنشی نسبت به انتشار بخش‌هایی از مصاحبه اش به شکل تقطیع شده و گزینشی در اینستاگرامش نوشت: فیلم کامل مصاحبه ام را ببینید تا به شیطنت این طایفه ناجوانمرد در مونتاژ و گزینش قسمتهای خاص از این مصاحبه به منظور تخریب من پی خواهید برد!

فرخ نژاد: قصد ادامه این بازی مضحک را ندارم

انتهای پیام/