به گزارش پارس نیوز، 

شبنم قلی خانی را در این عکس می بینید.

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx