به گزارش پارس نیوز، 

تصویر، زبان و مرز ندارد و در قاب آن می‌توان مفاهیم را به سادگی به مخاطب ارائه و اهداف مطلوب را به بهترین شکل در اقشار جامعه نهادینه کرد. با توجه به دسترسی عموم جامعه به شبکه‌های مجازی و نقش مؤثر عکس در این رسانه‌ها، اقدام به برگزاری مسابقه عکس با عنوان «دومین جشنواره عکس وحدت» کرده‌ایم تا گستره این دستاوردهای مهم از چشم هیچکس پوشیده نماند و شاهد اخوت بیشتر بین مسلمانان باشیم.

اهداف:

۱ ـ تقویت اتحاد و انسجام در جوامع اسلامی

۲ ـ استعداد یابی

۳ ـ مبارزه با اسلام هراسی

۴ ـ بازنگری و نشر فرهنگ اجتماعی اسلام

محورهای اصلی جشنواره:

۱ ـ سبک زندگی

۲- دستاوردهای نظام

۳- قدس و فلسطین

آثار ارسالی باید در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ تولید یا منتشر شده باشند و مهلت ارسال عکس‌ها ۱۳ آبان است.

انتهای پیام/