به گزارش پارس نیوز، 

 محمدمهدی طهرانچی در جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی که به منظور بررسی شیوه‌نامه پذیرش دانشجو در واحد امارات برگزار شد، اظهار کرد: دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری اداره کل امور بین‌الملل تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه جذب دانشجوی خارجی نیازمند نگاه و اصول بین‌الملل است، اظهار کرد: باید دفتر جذب و هدایت دانشجویان خارجی در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری اداره کل امور بین‌الملل دانشگاه شکل بگیرد و در این راستا فعالیت کند.

بسته آموزشی مخصوص دانشجویان بین‌الملل تعریف شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، طهرانچی با بیان اینکه باید بسته آموزشی مخصوص دانشجویان بین‌الملل تعریف کنیم، افزود: تحقق رسالت الهام‌بخشی دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند این است که آیین‌نامه‌های آموزشی سریعا بازنویسی شوند.