به گزارش پارس نیوز، 

 سیدعلی صالح درخشان (مشاور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی استاندار) در اولین جشنواره گردشگری خربزه شهر گرگاب گفت: بدون شک جاذبه‌های طبیعی، نقش بسیار مهمی در توسعه گردشگری استان ایفا می‌کند.