به گزارش پارس نیوز، 

محسن نوری نجفی کاریکاتوریست  ، درباره کاستی‌های موجود در وضعیت فعلی کاریکاتور کشور گفت: عوامل بسیاری موجب ایجاد این وضعیت هستند، این موضوع به عواملی همچون فکر و اندیشه کاریکاتوریست‌های جوان و شرایط کار در ایران بستگی دارد. در سایر کشورها این‌طور نیست که جوانان راه صد ساله را یک شبه طی کنند. آنها آنقدر شاگردی می‌کنند تا فنون کار را به طور کامل فرا بگیرند.

نوری نجفی ادامه داد: کاریکاتور یک هنر سیاسی است و وجود محدودیت‌های سیاسی موجب سرخوردگی کاریکاتوریست می‌شود. همچنین عدم خبرگی بعضی مدیرمسئولانِ رسانه‌ها به این مشکلات دامن می‌زند. فنون روزنامه‌نگاری از غرب وارد ایران شد؛ اما ورود ناقص آن باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است. وزارت ارشاد هم آنچنان که باید به امور رسانه‌ها رسیدگی نمی‌کند.

وی با بیان اینکه قدم اول در آموزش کاریکاتور اندیشیدن است نه کشیدن، افزود: کاریکاتوریست باید ادب، اخلاق و فن ارتباط با مردم را بیاموزد. همچنین باید در جامعه حضور داشته باشد تا با مشکلات مردم آشنا شود و سوژه کارش را از مردم بگیرد و آن را با اندوخته‌های خود بیامیزد تا اثری شایسته ارائه دهد.

این کاریکاتوریست تاکید کرد: یکی از اشتباهات در عرصه هنر این است که همیشه در پی تولید انبوه هستیم و توجهی به کیفیت کار نداریم. طی چهل سال گذشته تعداد انگشت‌شماری از هنرمندان به خلق آثار شاهکار و بی‌نظیر پرداخته‌اند و کاریکاتور هم از همین رویه تبعیت کرده است.