به گزارش پارس نیوز، 

مهراب قاسم خانی به خبر دروغ یکی از خبرگزاری ها درباره برادرش واکنش نشان داد. وی در اینستاگرامش نوشت:

«وااااى مردم از خوشى... چقدر میخندیدم اگه ادبیات پیمان اینجورى بود

پ.ن اول: عجیبه، واسه خودش فرستادم، اصلاً استقبال نکرد. منم گفتم اسکرین شات میگیرم که چهره بى تربیتت براى مردم برملا بشه (ورق بزنید)

پ.ن دوم: پیمان اینستاگرام نداره. یعنى داره. ولى یه دونه داره که به اسم خودش نیست. میاد باهاش یواشکى فضولى میکنه. دفعه دیگه بى تربیتى کرد، آدرس صفحه اش رو لو میدم

پ.ن سوم: راستى تولدت مبارک اى توله قاسم قشنگ (ادبیات ما اینجوریه توى خانواده)»

شوخی مهراب قاسمخانی

شوخی مهراب قاسمخانی