به گزارش پارس نیوز، 

رشیدپور مجری برنامه حالا خورشید: در تهران هلیکوپتر قاچاق پیدا شده! بعد از شنیدن این خبر، قند خون دیوید کاپرفیلد از این حرکت درجا افتاد!