به گزارش پارس نیوز، 
غلامرضا آزادی تهیه‌کننده و کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت ساخت رئال انیمیشن «حماسه آرش کمانگیر» گفت :فیلمبرداری بخش زنده این اثر به پایان رسید و تدوین آن نیز تمام شد. بخش انیمیشن را هم بر اساس بخش زنده ساخته و جایگزین می‌کنیم که پروسه‌ای زمانبر و چند ماهه خواهد بود.

سینماگران مستقل را از گردونه سینما خارج کردند/ شاهد تخریب فرهنگ هستیم

این کارگردان درباره وضعیت این روز‌های سینماگران مستقل به معنای واقعی بیان کرد: ما سینماگر‌ان مستقلی هستیم و برای فعالیتمان به جایی وصل نیستیم و این موضوع باعث شده به عناوین و بهانه‌های مختلف از کیفیت عملکرد ما بکاهند تا از گردونه سینما خارج شویم.

وی ادامه داد: ورود برخی اسپانسر‌ها و سرمایه گذاران به سینما باعث شده در ابتدا زبان فارسی از بین برود و تخریب فرهنگ را به دنبال داشته باشد؛ آن هم از طریق ویترین تاثیرگذاری مانند سینما!

این کارگردان گفت: متاسفانه برای تخریب فرهنگمان از هر نوعش تا دلتان بخواهد پول هست و این پول‌ها بودجه‌های بادآورده‌ای هستند که برای تفریح برخی به سینما تزریق می شود. یکی از مهمترین معضل‌های ورود پول‌های بادآورده، پروبال گرفتن بازیگرانی است که این روز‌ها در جزء به جزء فیلم دخالت می‌کنند و این اصلاً درست نیست.

وی اضافه کرد: متأسفانه از فیلمسازی فقط تولید فیلم‌های لمپن و بفروش باقی مانده و این افراد چشمشان را روی همه چیز بسته اند و فقط به نابودی فرهنگ فکر می‌کنند. حالا من فیلمساز مستقل در این بازار وانفسا چطور باید بودجه میلیاردی به دست آورم و فیلم دلخواه که در راستای ارتقای فرهنگ ایرانی باشد، بسازم؟!

آزادی تصریح کرد: متأسفانه پول برای ساخت فیلم‌های خوب و فرهنگساز نیست و برخی سینمادارها برای کل سینما تعیین تکلیف می‌کنند. سینماداری که اگر سواد، آگاهی و شناختش از سینما با فیلمسازان ما قیاس شود، نکات بسیار مهمی روشن خواهد شد.

این کارگردان در پایان خاطرنشان کرد: فکر نکنید فقط هوای کشور ما گرد و غبار دارد ندارد؛ بلکه سینما هم غبارآلود شده که قطعاً نیاز به تامل دارد.