به گزارش پارس نیوز، 

شب فیلم شیلی به همت امور بین‌الملل انجمن و همکاری سفارت شیلی چهارشنبه 13 تیر با حضور مهمانان و جمعی ازسفرای خارجی در محل سفارت آن کشور برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با خوشامدگویی ایگناسیو یانوس مانسیا سفیر شیلی آغاز شد و سپس محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان به معرفی این نهاد و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخت و در ادامه درباره ساختار فیلم کوتاه و تجربی توضیحاتی ارایه کرد.

در پایان این برنامه که سفرای اسپانیا، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه نیز در آن حضور داشتند، سه فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال‌های مختلف با عناوین «ناهمگون»، «ساعت‌ها و قرن‌ها» و «خاکسترها» برای حاضران به نمایش درآمد.