به گزارش پارس نیوز، 

این فیلم مستند کاری منحصربفرد از گندی (جندی) شاپور است که تصویری زیبا از این اثر تاریخی به تصویر کشیده است. جندی شاپور باستان که اکنون تنها بقایایی از آن در اطراف شهر دزفول بر جای مانده بر اساس مستندات تاریخی سر آغاز شکل گیری نخستین نظام نامه آموزش عالی در جهان است.

این فیلم مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی 'سودابه مجاوری' در دزفول تولید شد.