به گزارش پارس نیوز، 

 در جریان مناظره شریف‌زاده به برداشتی از ولایت‌پذیری که معتقد است «در کشور فقط یک نفر باید فکر کند و بقیه باید عمل کنند»، انتقاد کرد در جواب او الله کرم گفت: ایشان شاید ما را نماد تعبد می‌داند نه تفکر؛ اما من ساختار سیاسی را مورد نقد قرار می دهم که ببینید من اهل تفکرم.

تفکر؛ اما من ساختار سیاسی را مورد نقد قرار می دهم که ببینید من اهل تفکرم.

انتهای پیام/