به گزارش پارس نیوز، 

مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر درباره اولین جلسه هیأت مدیره جدید خانه تئاتر که امروز دوشنبه 21 خرداد برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور 7 عضو اصلی هیأت مدیره خانه تئاتر، 3 عضو علی البدل و 2 بازرس خانه تئاتر برگزار شد و طی آن رئیس و نائب رئیس خانه تئاتر انتخاب شدند.

وی افزود: طی این انتخاب، آقایان ایرج راد به عنوان رئیس و نادر برهانی مرند به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر انتخاب شدند.

بازرس خانه تئاتر درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل خانه تئاتر اظهار کرد: در جلسه امروز فرصت و زمان برای انتخاب مدیرعامل وجود نداشت و از این رو در دستور جلسه هفته آینده یعنی روز دوشنبه 28 خرداد قرار گرفت تا در آن جلسه مدیرعامل خانه تئاتر نیز انتخاب شود.