به گزارش پارس نیوز، 

تصویری از مسعود میرزا ظل السلطان، فرزند ارشد ناصرالدین شاه قاجار را مشاهده می‌کنید.