به گزارش پارس نیوز، 

بهنوش بختیاری عکس هایی از افطاری خود با حضور هنرمندان در اینستاگرامش منتشر کرد.

افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)
افطاری بهنوش بختیاری (عکس)