به گزارش پارس نیوز، 

دکتر محمد آقاجانی اطلاع از فعالیت‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادهای اعضای گروه را از جمله اهداف مهم این دیدار برشمرد و در پاسخ به درخواست های اعضای گروه گفت: ایجاد بستر آموزشی در فیلد و مراکز بالینی، از جمله مواردیست که در هیأت رئیسه پیگیری و دنبال می شود.

وی همچنین از تلاش دانشگاه برای جذب عضو هیأت علمی با همه محدودیت ها و موانع مالی خبر داد و راه اندازی فلوشیپ‌های حوزه پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژی را نیازمند هماهنگی و جلسات مشترک دانشکده های پزشکی و بهداشت دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جایگاه مهم پزشکی اجتماعی در دانشکده پزشکی گفت: بخش مهمی از اصلاح آموزش پزشکی در همین گروه پزشکی اجتماعی و دروس مرتبط با آن در حال انجام است.

دکتر آقاجانی با تأکید بر اینکه باید برای ترویج و گسترش اجتماعی بودن پزشک راهکار اساسی اندیشیده شود، گفت: آموزش هدفمند در مراکز بالینی یکی از راهکارهای اثربخشی این موضوع مهم است.

وی با تاکید بر آغاز یک حرکت جدید در پزشکی اجتماعی خواستار شناسایی چالش ها و راهکارهای لازم برای اثربخشی بهتر آموزش در گروه شد و تأکید کرد: فارغ التحصیلان دانشگاه باید با دیدی جامعه نگرتر وارد عرصه خدمات و فعالیت شوند و افکار پیشگیرانه در مخاطرات سلامت در همه فعالیت ها نمود داشته باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دوره ایمنی بیمار در گروه را یک فرصت مناسب برای کاهش مخاطرات ایمنی در مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: توجه به واحد درسی ایمنی بیمار می تواند در تربیت نسل توانمندتر پزشکی نقش اساسی داشته باشد. ایمنی بیمار یک موضوع انسانی است تا با برنامه ریزی کاملا متفاوت و اجرایی بتواند نقش موثری در ارتقاء سلامت عمومی و مهارت های پزشکان آینده داشته باشد. این آموزش علاوه بر پزشکان عمومی برای دستیاران و پرستاران و سایر فعالان حوزه بالینی باید گسترش یابد و کلینیسین ها نیز در آموزش ان مشارکت کنند.

وی خطاب به اعضای گروه یادآور شد: پژوهش در سیستم های سلامت یا HSRبه عنوان یک اولویت در گروه باید مدنظر قرار گیرد و بر اجرای آن در سایر گروه ها نیز نظارت داشته باشید. حل مشکلات نظام سلامت با مشارکت همه گروه های بالینی و با محوریت گروه پزشکی اجتماعی امکانپذیر است. این گروه باید جایگاه دانشگاه در مولفه های سلامت و راهکارهای مهم حل مشکلات نظام سلامت را ارتقا دهد.

همچنین دکتر ضیایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراقبت های سلامت و پیشگیری از مخاطرات را اولویت های مهم نظام های سلامت در دنیا عنوان کرد و برنقش گروه پزشکی اجتماعی در پیشبرد این اهداف در دانشگاه تأکید کرد.

وی تقویت گروه و تأکید بر ایفای نقش سلامت عمومی در این گروه را رویکردی لازم و ضروری دانست.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعاملات مستمر و هدفمند حوزه سلامت و آموزش را راهکاری مطلوب در حل مشکلات نظام سلامت و حوزه درمان دانست و اظهار داشت: امروز در گروه پزشکی اجتماعی شاهد تعامل این دو گروه هستیم و تمرکز بر رفع نیازها شکل گرفته است.

مولفه های اجتماعی موثر بر حوزه سلامت از اولویت های پژوهشی دانشگاه

دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد پژوهشی این گروه، سرانه تولید مقالات اعضای هیأت علمی در دانشگاه را ۲,۱۱ اعلام کرد و تمام اعضای این گروه را از اعضای فعال پژوهشی نام برد.

دکتر زرقی همچنین مولفه های اجتماعی موثر بر حوزه سلامت را یکی از اولویت های پژوهشی دانشگاه برشمرد و آن را از اهم برنامه ریزی های میان و بلند مدت عنوان کرد و گفت: با توجه به مأموریت گرا بودن دانشگاه، این اولویت ها به برنامه های پژوهشی جهت می دهد.

وی در پایان خواستار مشارکت اعضای گروه برای حضور در مراکز درمانی به منظور توسعه مراکز تحقیقات بالینی شد.

روند صعودی فعالیت های پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی از سال ۲۰۱۵

همچنین دکتر طبیبی رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ابتدای این دیدار به نقش مهم گروه پزشکی اجتماعی اشاره کرد و همکاری این گروه در اجرای برنامه آموزشی پزشک خانواده را شایان توجه دانست.

وی ضمن معرفی 12 عضو هیأت علمی این گروه خاطر نشان کرد: فعالیت های پژوهشی گروه از سال 2015 روند صعودی داشته و میانگین تولید مقالات در گروه به 100 مقاله در سال می رسد.

دکتر محمدرضا سهرابی مدیرگروه پزشکی اجتماعی نیز در این دیدار به بین گروهی بودن آموزش در گروه پزشکی اجتماعی اشاره کرد و خواستار حمایت از اعضای هیأت علمی فعال در این گروه شد.

دکتر سهرابی از واحدهای درسی «تماس با بیمار»، «تماس با جامعه» و «ایمنی بیمار» به عنوان دروس مهم و اساسی این گروه اشاره کرد و گفت: برخی از آنها بطور اختصاصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدریس می شود.

درخواست برای راه اندازی دوره های فلوشیپ کلینیکال اپیدمیولوژی و سلامت جامعه

وی فراهم شدن بستر مناسب برای آموزش در مراکز بالینی، افزایش اساتید با زمینه پزشکی و توسعه کلینیک پیشگیری مخاطرات و ارتقاء سلامت در مراکز درمانی را راهکار مناسبی برای آموزش هدفمند دستیاران و فراگیران دانست.

مدیر گروه پزشکی اجتماعی همچنین خواستار راه اندازی دوره های فلوشیپ کلینیکال اپیدمیولوژی و سلامت جامعه شد و در پایان به معرفی مجلات و کتاب های منتشر شده در گروه پرداخت.

سایر اعضای گروه نیز در این دیدار خواستار راه اندازی دوره فلوشیپ کلینیکال اپیدمیولوژی، توسعه فضای فیزیکی گروه، تمرکز بر سلامت و پیشگیری از مخاطرات سلامت، مدیریت سلامت زنان، گسترش جامعه نگری، راه اندازی فلوشیپ زنان، راه اندازی ویزیت در منزل بانوان توسط مراقبین سلامت و پشتیبانی علمی از حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه شدند.