به گزارش پارس نیوز، 

پیرو سخنان رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در موضوع هسته‌ای و مسئله اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران، مجتبی باقی از شاعران کشورمان شعری سروده است.

شور حقیقت در میان واژه برپاست

آوای رهبر روشنایی بخش فرداست

 

باید به جان نوشید بانگ رهبری را

رعد کلام و واژه‌های حیدری را

 

سحر کلام نافذش جان را جلا داد

فرعون و قارون جهانی را ندا داد

 

ای دشمنان کشور ایران بدانید

تا کی خیال سلطه در سر پرانید؟

 

اینجا دلیرستان فریاد و شکوه است

ایمانِ هر مرد و زنش مانند کوه است

 

دریای شور و غیرت و آرش نشانند

در حمله‌ی خصم زبون آتش فشانند

 

بشنو غریو غرش اسطوره ها را

هل من مبارز گفتن مردان ما را

 

اینان ذبیح و رهرو راه حسینند

شاگرد درس و مکتب پیر خمینند

 

ایران دیار شیرمردان دلیرست

جغرافیا و خاک ایران بی نظیرست

 

بر قله‌های دانش دنیا نشسته ست

آن هیمه‌ی پوشالی دشمن شکسته ست

 

اینجا عراق و شام و بحرین و یمن نیست

خون سیاوش در رگ هر شهر جاری ست

 

دیگر زمان حمله و حرف خطا نیست

تحریم و تهدید و خشونت رهگشا نیست

 

گر خصم دون یک ضربه بر ایران گذارد

ده ها مسلسل جانب دشمن ببارد

 

*******

 

 

دریا دلان خطه ی شور و شهامت!

پیر و جوان و عاشقان سروْ قامت!

 

باید که همت کرد و ایرانی دگر ساخت

بر قدرت شیطان و بر خصم وطن تاخت

 

ایران شود آیینه ی بشکوه دوران

با همت و باور به اعجاز جوانان

 

رمز بقای میهن و خیر و سعادت

باشد شجاعت با شعار ناب وحدت

 

تا کی امید و وعده‌ها ی پوچ برجام ؟

تا کی شعار و حرف‌های بی سرانجام؟

 

هرگز نباید دلخوش از حرف شیاطین

هرگز نشاید پیروی از خصم بدکین

 

جنگ و جدال دشمن ما اقتصادی ست

یا بر ستون دین و شور اعتقادی ست

 

باید درون زا گشت و ایران را بسازیم

تا در مصاف دشمن بی دین نبازیم

 

فردای خوب و روشنی در پیش داریم

خودباوری‌ها را اگر در دل بکاریم

 

ایران چونان الگوی ناب و آفتاب است

چشمان دنیا بر مسیر انقلاب است

 

گل می‌دمد در کشور زر خیز ایران

با اتکا بر قدرت و شور جوانان