به گزارش پارس نیوز، 

نوید محمدزاده این عکس را بدون شرح در اینستاگرامش منتشر کرد.