به گزارش پارس نیوز، 

مریم معصومی عکسی از خود در خارج از کشور منتشر کرد.