به گزارش پارس نیوز، 

 نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی به مناسب هفته هنر انقلاب اسلامی در زاهدان برگزار شد که در این جشنواره 13 تئاتر با موضوعات آسیب‌های اجتماعی به مدت یک هفته در پارک‌های شهر زاهدان برای عموم مردم به صورت رایگان به نمایش درآمد و لحظاتی مفرح را در شب‌های بهاری برای مردم زاهدان رقم زد.

زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر

زاهدان| نخستین جشنواره نمایش‌های خیابانی زاهدان به روایت تصویر