به گزارش پارس نیوز، 

 سارا روستاپور مجری تلویزیون، در شبکه‌ ای اجتماعی، عکسی از نوزادش منتشر کرد.

سارا روستاپور مجری تلویزیون